OOlwage, Olwagen, Oldewage, Ollewage, Ollewagen, Olderwagen ---- Familiegeskiedenis

 

 
Bondige verslag oor die ontstaan en verspreiding van die familie

'n Kort samevatting van die familiegeskiedenis, wat breedvoerig in die Familieboek behandel word

Ontstaan: Die familie Oldewage (met sy verskeie verwante spellings) het bes moontlik in die stad Bremen in die huidige Duitsland ontstaan. Die eerste optekening van die van, sover bekend, was op 25 Julie 1336, toe die weduwee van wyle die Bremense burger Bernardus Oldewagen (met die "n" agteraan, nogal) en haar seuns Swederus en Johannes 'n stuk grond gekoop het.

REGS BO: Die ou middestad van Bremen   met die historiese "Rathaus" links

Talle Oldewage-name verskyn in die behoue geblewe Bremense Oorkondeboek van eeue gelede, ook diť van 'n Ollie-burgemeester. In die nabygeleŽ dorpie Barver en omstreke is ook kerkdokumente van tot omtrent 300 jaar gelede, met 'n menigte Oldewage-name wat daarin opgeteken is.

Internasionale verspreiding. Daar is een groot vertakking van die familie in Suid-Afrika en 'n kleinere een in die Verenigde State van Amerika. . Die Suid-Afrikaanse Ollie-voorsaat het in 1773 in die Kaap aangekom en die "Yankee-Ollie" nagenoeg 'n eeu later in Amerika. In Duitsland self is daar bloedmin Oldewages oor -- miskien so tien gesinne.

Die familieplanting in Suid-Afrika. Die SA stamvader was die Duitser Detlef Christian Oldewage. Sy familienaam is egter meer dikwels ``afgekort'' tot Olwage en vanweŽ verskillende faktore ook op ander maniere gespel. Hy is waarskynlik omstreeks 1748 in Duitsland gebore en nagenoeg 1825 in die Westelike Overberg (Caledon-distrik) in die Wes-Kaap oorlede. Met sy koms na die Kaap was Duitsland egter nog 'n lappieskombers van omtrent 300 min of meer onafhanklike state. Die Duitsland soos ons dit ken, het eers veel later met die land se unifikasie tot stand gekom.
 
Deetlef Christian was beslis die enigste stamvader van al die Olwages, Olwagens, Ollewages, Ollewagens, Oldewages en Olderwagens wat vandag in Suidelike Afrika bestaan. Die geslag van 'n tweede ``stamvader'' (wat eintlik nooit een was nie) het uitgesterf.
 
Detlef Christian het van Barver in Nedersakse, Noordwes-Duitsland, na Suid-Afrika gekom, en nie van Barby in Anhalt, Duitsland, soos voorheen in genealogiese geskrifte beweer is nie. Die dorpie Barver, voorheen in die graafskap Diepholz, tans in die ``kring'' of distrik Diepholz, het tans sowat 1300 inwoners. Dit lÍ sowat 70 km suid van Bremen en ongeveer 15 km oos van Diepholz. Die verbasendste van alles is seker dat die Oldewage-familielandgoed, sowat 3 km wes van Barver, vandag nog bestaan en steeds deur Oldewages bewoon word!
 
Die stamvader was 'n matroos in diens van die Nederlandse Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), wat in 1773 Kaap toe gekom en, ook volgens nuut opgespoorde gegewens, tot in 1790 in diens van die VOC gebly het.
 
Hy het in 1796 met Anna Margaretha Henn getrou en hulle het, volgens alle aanduidings, by Papiesvlei in die Caledon-omgewing gevestig geraak.
 
Daar is trouens vandag nog 'n klofie met die naam Olewagenskloof op die plaas waar die eintlike Papiesvlei was -- en daar is by ons min twyfel dat Detlef Christian en sy Anna daarin of daarlangs gewoon het en, trouens, dat die kloof na ons stamvader genoem is! As jy wil sien hoe die Olewagenskloof vandag lyk, klik hier.

Die stamouers het ook dertien (gedoopte) kinders gehad, en nie ses soos genealoŽ De Villiers en Pama ons voorheen laat glo het nie. Die familiekern het nŠ Detlef Christian se dood blykbaar van Papiesvlei af grotendeels na die distrik Villiersdorp verskuif. Hiervandaan het die familie oor die land versprei (of in die Overberg agtergebly).
 
Die bewegings van die ses seuns van die stamouers en hul nageslagte kan gevolg word in die uitgebreide geslagsregister wat hierby verskyn.

Wat beteken die van Oldewage? Die ware betekenis van die van is deur die eeue verdoesel. Die mees gesaghebbende teorie in Duitsland self is dat die "olde" oud beteken en die "wage" 'n waterpan. Die Oldewages was dus die mense van die ou waters -- die moerasse!

Is daar 'n Oldewage-familiewapen? Familiewapens is 'n omstrede kwessie, omdat daar so baie onbewese familiewapens van talle families in Suid-Afrika bestaan. Die Buro vir Heraldiek in Pretoria wys dan ook daarop dat daar eintlik nie so iets soos familiewapens is nie; daar is net persoonlike wapens. Diť word in die reŽl slegs in die manlike linie van geslag tot geslag oorgedra. Maar as geen direkte afstammelingslyn met die oorspronklike voerder van 'n wapen bewys kan word nie, kan 'n mens jou nie daardie wapen toeŽien nie. 'n Familie-embleem, wat deur 'n familiebond vir 'n familie aangewys en geregistreer word, is egter 'n ander saak. Die Suid-Afrikaanse Ollies het nog nie 'n familiebond gestig nie en totdat dit gebeur, kan ons nie werklik op 'n embleem aanspraak maak nie. Die beste wat ons vir u kan wys, is 'n modernisering van die wapen van die eerbiedwaardige Hinrich Oldewage, wat hy in die jaar 1405 in Bremen laat registreer het. Vandag se Duitse Ollies bring 'n mens dan ook graag na die `Rathaus' (stadhuis) in Bremen en toon jou trots die wapen wat op twee plekke in die indrukwekkende ou gebou ingemessel is. Om 'n vergroting te sien van sy wapen hieronder, klik hier hier
of op die wapen self. Belangstellende familielede kan natuurlik ook die wapen van diť webbladsy aflaai.


Klik hier om terug te keer na die INHOUDSOPGAWE


© 2000 G Olwagen Posbus 4144 Old Oak 7537
dugeot@iafrica.com